Hvem- Hva - Hvordan

Hvordan utføres uavhengig kontroll 

Fase 1 (Pristilbud)

Vi trenger tegninger og annen relevant informasjon for å kunne danne oss et bilde av hva som skal utføres i akkurat dette konkrete prosjektet

Vi utarbeider et enkelt tilbud på kontrollen. Tilbudet legger alltid til grunn" Våre avtalebetingelser"

Tilbudet bestilles skriftlig av tiltakshaver (kunden)

Vi «erklærer ansvar» innenfor det området vi skal kontrollere. Erklæringen sendes av oss til ansvarlig søker.

 

Fase 2 (Oppsett av kontroll regime)

Vi benytter www.uk.no som verktøy når vi skal dokumentere og sette opp vår kontroll.

Vi mottar fra tiltakshaver kontaktinfo ( kontakt person/org nr/ mail/ adresse/ mobil nr) til de prosjekterende og utførende av de bygningsdelene som skal kontrolleres. Vanligvis er disse «bygningsdelene» membran/ sluk og tetting av gjennomføringer i membranene på våtom. Eventuelt også sluk mv på vaskerom.

 

Vi varsler så prosjekterende og utførende pr mail om at vi er engasjert som kontrollør. Eventuelt ber vi om å få tilsendt dokumenter de skal bruke til egenkontroll av sine arbeider.

 

Fase 3 (Kontroll)

Vanligvis kontrollerer vi utførelse av membranarbeider ved besøk på byggeplass.

Før befaring må vi få tilsendt alle egenkontroll dokumenter og bilde dokumentasjon fra utførende. Det samme gjelder resultat fra trykktest utført av entreprenør eller annet kompetent selskap.

 

Dersom det er avvik i utførelse eller trykktestings resultat vil vi gi frist til utførene for retting av avviket.

 

Når fuktsikring våtrom er dokumentert utført slik det er prosjektert, og resultatet fra trykktestingen er iht teknisk forskrift, sender vi kontrollerklæring til ansvarlig søker. Det er en forutsetning at faktura er betalt før kontrollerklæring sendes.

 
 Ta kontakt i dag!